ติดต่อเรา


Feugiat aliquet in massa at odio

Fusce accumsan libero. Donec eget pretium dui, non congue lectus. Morbi eu iaculis sapien. Integer non rhoncus lorem. Apien massa ac turpis faucibus orci luctus non, loborti quis, varius in, purus non felis.

+92 (860)-6620-870

needhelp@company,com

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute("transform","rotate("+Math.min(n/1.4,360)+" 12 12)");if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName("nc-loop_circle-02-24"),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener("visibilitychange",function(){"hidden"==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

Proin mollis massa eget sed scelerisque fringilla

Quisque id tempus nibh, varius nunc. Mauri convallis in nulla. Morbi at urna sit em hendrerit.

© 2022 SM SLIDEON SERVICE